Oldalunk cookie-kat használ, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát. Weboldalunk böngészésével beleegyezel a cookie-k használatába.
 

 

Ingyenes kiszállítás 10.990 Ft feletti rendelésnél a GLS futárszolgálattal.

 Regisztráció nélkül is vásárolhatsz

Instagram

 

Partnereink:

 

Barion bankkártyás fizetés

Hírek, cikkek

arr3GLS futárszolgálatra váltottunkA megrendelésed a GLS szállítja, melyet minden munkanapon 12 óráig dolgozunk fel. A szállítási idő... arr3Elindult pontgyűjtő rendszerünkWebáruházunkban lehetőséged van hűségpontok gyűjtésére minden megvásárolt (kifizetett) termék után.... arr3Bankkártyával is fizethetsz   Miért jó, ha bankkártyával (Barionon keresztül) fizetek?   - A pénz azonnal megérkezik...

Kapcsolat

Telefonszám: +36-30/285-1114
E-mail cím: info@izomplaza.hu; izomplaza@gmail.com
Hétfő- péntekig 10 és 18 óra között

» Adatvédelem

 

Adatvédelmi tájékoztató

Letölthető innen: Adatvédelem

 

Adatkezelési nyilvántartási számok: NAIH-76507/2014., NAIH-76788/2014., NAIH-76792/2014., NAIH-76789/2014., NAIH-76790/2014., NAIH-76787/2014., NAIH-76785/2014., NAIH-76786/2014., NAIH-76508/2014., NAIH-76791/2014.

Adatkezelési alapelvek

Sánta László E.V. székhely: 6900 Makó, Vásárhelyi u. 71. (a továbbiakban szolgáltató, adatkezelő) az Izomplaza.hu domain néven elérhető webáruház, mint adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak. A webáruház oldalán a Szolgáltató különleges adatot (a faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdekképviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre vonatkozó adat, valamint a bűnügyi személyes adat) nem gyűjt felhasználóiról. A webáruház látogatói a szolgáltatást önkéntesen használják. Amennyiben törvényi felhatalmazás alapján a Szolgáltató köteles a megkereső hatóság részére személyes adatot kiadni, és annak minden feltétele adott, úgy a kérésnek eleget tesz. Ezt a szolgáltatás látogatója és igénybevevője (Felhasználó) tudomásul veszi, ezzel kapcsolatban kifogást nem fog emelni. Jelen nyilatkozat csak a Szolgáltató által működtetett webáruházra vonatkozik.

A személyes adatokat bizalmasan kezeljük, és megteszünk minden intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja. Megrendeléskor kizárólag a legszükségesebb információkat kérjük el a Felhasználótól a rendelés lebonyolításához. Ezeket az adatokat harmadik fél számára nem adjuk ki. Ez alól kivételt képeznek azok az információk, melyek az adott termék kézbesítéséhez vagy kiszállításához szükségesek. (17/1999. (II. 5.) Kormányrendelet a távollevők között kötött szerződésekről.) Az Izomplaza.hu fontosnak tartja Ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását.

A szolgáltató adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról (a továbbiakban Avtv., adatvédelmi törvény);

2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).

Az Izomplaza.hu webáruház használatával Ön, mint Felhasználó, elfogadja jelen adatkezelési tájékoztató rendelkezéseit.

Jogosultak vagyunk a jelen tájékoztató egyoldalú módosítására a felhasználó előzetes tájékoztatása mellett. A módosítások a közzétételt követő első belépéskor/honlap használatakor lépnek hatályba.

Amennyiben bármilyen kérdése merült fel, jelezzen az info@izomplaza.hu vagy az izomplaza@gmail.com e-mail címre.

A beérkezett e-maileket, melyekben önként megadott személyes adatok lehetnek, a szolgáltató 90 napon belül törli az ügy elintézése után.

A személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény úgy rendelkezik, hogy személyes adat csak akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy ha azt törvény vagy helyi önkormányzati rendelet elrendeli. Személyes adatot kezelni csak meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében lehet. Csakis olyan személyes adat kezelhető, mely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas, csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig.

Cselekvőképtelen és korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy hozzájárulásához nem szükséges törvényes képviselőjének hozzájárulása, ugyanis a nyilatkozat a mindennapi életben tömegesen előforduló regisztrációt céloz, és különösebb megfontolást nem igényel.

A kezelt személyes adatoknak meg kell felelniük az alábbi követelményeknek:

a) felvételük és kezelésük tisztességes és törvényes;

b) pontosak, teljesek és ha szükséges időszerűek;

c) tárolásuk módja alkalmas arra, hogy az érintettet csak a tárolás céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

A személyes adatok akkor továbbíthatók, valamint a különböző adatkezelések akkor kapcsolhatók össze, ha az érintett ahhoz hozzájárult, vagy törvény azt megengedi, és ha az adatkezelés feltételei minden egyes személyes adatra nézve teljesülnek.

Személyes adat (beleértve a különleges adatot is) az országból - az adathordozótól vagy az adatátvitel módjától függetlenül - harmadik országban lévő adatkezelő vagy adatfeldolgozó részére akkor továbbítható, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy azt törvény lehetővé teszi, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, illetőleg feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme. Az Európai Gazdasági Térség tagállamaiba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

Az Izomplaza.hu a fentiekre tekintettel a Partner jelen tájékoztató elfogadása alapján az üzleti kapcsolat létesítésekor - illetve esetenként később - személyes adatokat vesz fel (rögzít), rendszereiben és papír alapon tárolja, kezeli. Az adatkezelés célját és jogalapját minden esetben az üzleti kapcsolat létesítése, illetve annak szándéka jelenti.

A Partner személyes adatait az Izomplaza.hu a Partner hozzájárulása alapján általános kockázatkezelési célból kezeli és tartja nyilván. Ha az üzleti kapcsolat létesítése bármely okból meghiúsul, egyéb módon véget ér, az Izomplaza.hu a meghiúsulást, véget érést követően a személyes adatokat 6 hónap elteltével megsemmisíti. A papír alapon, illetve az Izomplaza.hu rendszereiben tárolt személyes adatokat kizárólag azok az alkalmazottak ismerik meg, akiknek ez munkaköri feladataik ellátásához feltétlenül szükséges.

A Partner tájékoztatást kérhet személyes adatainak kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve törlését. Ezen túlmenően a Partner tiltakozhat személyes adatainak kezelése ellen. A tiltakozást az Izomplaza.hu 8 munkanapon belül kivizsgálja.

Adatkezelők adatai:

  • Sánta László E.V. ( www.izomplaza.hu) 6900 Makó, Vásárhelyi utca 71.
  • GLS Hungary Csomag-Logsztikai Kft. 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
  • Bohemiasoft s.r.o. Czech Republic, 37001 Ceske Budejovice, Rudolfovska tr. 247/85
  • Barion Payment Zrt. 1117 Budapest, Infopark sétány 1.
OGEwMmUzMG